Media ja seksuaalisuus

Ikivanhat eroottiset patsaat, tekstit ja seinämaalaukset ovat osoittaneet seksuaalisuuden aina olleen osana kulttuureja ja ihmistenvälistä viestintää. Vasta viime vuosikymmeninä on kuitenkin alettu puhumaan enenevissä määrin median kasvaneesta seksuaalisuudesta, tarkoittaen lähinnä sitä, että sisällöt joilla ei suoranaisesti ole mitään tekemistä seksin kanssa, on kuitenkin saatu ladattua täyteen seksuaalisuutta.

Medialla on ja on ollut aina jonkinlainen merkitys seksuaaliasioiden tietämyksen edistäjänä. On media sitten aikakauslehti, sanomalehti, tv tai internet, niin seksuaalisuus välittyy sieltä jollain tapaa silloin tällöin. Usein ihmiset luottavat enemmän asiantuntijoihin, jotka esiintyvät julkisuudessa median kautta kuin esimerkiksi omiin kokemuksiinsa.

Monella tapaa tämä tieto vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin myös seksuaalisuuden osalla, sillä julkinen keskustelu vähentää osaltaan erilaisia tabuja joita seksuaalisuuteen on liitetty ja lisää myös ymmärrystä. Toisaalta taas internet voi olla seksuaalisuuden kannalta haitallinenkin, silloin kun sitä käytetään väärin, esimerkiksi rikollisessa toiminnassa.

Median kuva seksuaalisuudesta voi olla kaukana todellisuudesta

Seksuaalisuus eri muodoissaan on ja tulee olemaan läsnä mediassa niin musiikissa ja mainonnassa kuin muutenkin, ja nuoret saavat näistä mallia seksuaalisuuteen ja sen kokemiseen ja ilmaisemiseen. Nuoret ovat kuitenkin melko tietoisia siitä, ettei median kuva seksuaalisuudesta vastaa todellisuutta, eivätkä pyri toteuttamaan näitä omassa elämässään. Onkin erittäin tärkeää, että nuoret saavat tietoa ja ymmärrystä median tavasta käsitellä seksuaalisuutta ja seksiä, jotta hän voi laittaa näkemänsä ja kuulemansa oikeisiin mittasuhteisiin.

Musiikkivideot, videopelit, mainokset, seksivideot ja erilaiset tv-ohjelmat tuovat seksin ja seksuaalisuuden jokaisen helposti saataville ja joskus myös saataville, vaikkei vastaanottaja sitä haluaisi. Tutkimusten mukaan nykypäivän lapset ja nuoret saavat pääosin tietonsa seksistä erilaisten medioiden kautta ja tämä tekee erittäin tärkeäksi sen, kuinka seksuaalisuus niissä esitetään.

Mainonta on aina käyttänyt paljon seksuaalissävytteistä viestintää. Sen avulla markkinoidaan kaikkea vaatteista elokuviin, ja yleensä nämä mainokset antavat ymmärtää, että kyseisiä tuotteita tai palveluita käyttämällä seksuaalinen vetovoima kasvaa. Media esittää seksuaalisuuden ja seksin useasti kuin ratkaisuna kaikkiin ongelmiin, helppona, hauskana ja riskittömänä huvina, jolla harvoin on ikäviä seurauksia.

Miehet ja seksuaalisuus mediassa

Media yleensä esittää miehet komeina, voimakkaina, puoleensavetävinä ja nuorehkoina, joilla on korkea seksuaalivietti. He eivät ole yhden naisen kotimiehiä vaan seikkailijoita ja riskinottajia, kovia ja karskeja tyyppejä, jotka eivät halua eivätkä kaipaa vakaata parisuhdetta, kotia tai perhettä. Ideaalimiehet ovat rohkeita ja jopa aggressiivisia ja lumoavat naisen kuin naisen seksuaalisella viehätysvoimallaan. Mies myös ilmaisee aina seksuaaliset halunsa avoimesti ja saa naisen niitä kanssaan tyydyttämään.

Naiset ja seksuaalisuus mediassa

Monesti naiset esitetään mediassa nuorina, ehkä hieman flirttailevina, kauniina ja naisellisina. Heillä on myös usein perinteisen naisellinen ulkomuoto, suuret rinnat ja viettelevä katse. Median esittämä nainen tuntuu olevan olemassa miehiä varten ja heitä miellyttääkseen, päästäkseen naimisiin ja miehen rinnalle.

Mediassa naisen osana harvoin on uranainen tai voimakas, itseään toteuttava nainen, sitäkin useammin hieman lapsellinen ja avuton, miestä tarvitseva olento. Nainen kuvataan seksiobjektina, joka on itse kykenemätön huolehtimaan elämästään ja näin ollen tarvitsee rinnalleen miehen – jonka hän saa seksuaalisilla avuillaan.

Pornografia mediassa

Pornografia on aineistoa, jonka tarkoituksena on kiihottaa seksuaalisesti. Pornografiaa on vaikea täysin määritellä, mutta yhteistä sille on seksuaalisten tilanteiden kuvaaminen. Pornografia on yksi median tyylilajeista, ja on ollut sitä jo pitkään. Pornografiassa seksuaalisuus kytkeytyy kaupallisuuteen enemmän kuin muissa median lajeissa, mutta on muistettava, ettei kaikki mediassa esiintyvä, seksuaalisuuteen liittyvä aineisto suinkaan ole pornograafista.

Ihmisten suhtautuminen pornografiaan vaihtelee suuresti. Toisille se tuottaa suurta häpeää tai epämiellyttävää oloa, osa voi kokea sen vuoksi suorituspaineita ulkonäöllisesti tai seksuaalisesti. Onkin tärkeää muistaa, että samoin kuin muutkin mediasisällöt, myös porno on kaikkea muuta kuin totuudenmukainen kuvaus asioista.

Miehet ja naiset suhtautuvat median esittämään pornografiaan eri tavoin. Miehet katsovat sitä yleisesti ottaen enemmän ja pitävät siitä enemmän, kun taas naiset kaipaavat miehiä useammin rajoitteita ja rajoituksia pornograafisten julkaisuiden esittämiseen. Miehet myös aloittavat pornograafisen materiaalin katsomisen huomattavasti naisia nuoremmalla iällä.

Media altistaa nuoria ulkonäköpaineille

Erilaiset seksuaaliset sisällöt ovat avoimesti kaikkien saatavilla ja ne toki kiinnostavat ja mietityttävät nuoria. Nuori voi hämmentyä siitä, kuinka hänen tulisi toimia ja miltä hänen tulisi näyttää, ja tämä onkin yksi yleisin nuoria huolestuttava ja kiinnostava aihe.

Nuoret kuitenkin helposti tiedostavat median antamat valheelliset kuvaukset seksuaalisuudesta ja osaavat suhtautua niihin kriittisesti. Silti seksuaalisesti vihjailevat mainokset ja muut materiaalit jättävät helposti jälkensä, jos ei muuten, niin vaatimukset ja oletukset seksuaalisesta käyttäytymisestä ja seksikkäästä ulkonäöstä.

Nuorille seksuaalisuus mediassa on yksi apukeino ja tapa oman sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimiseen. Nuoret ovat tietoisia siitä, kuinka suodattaa saamiaan tietoja eikä soveltaa niitä sellaisenaan. Nuoriso suhtautuukin seksiin mediassa kaksijakoisesti, he voivat saada siitä kiihokkeita mutta kuitenkin mieltävät sen epärealistiseksi. Nuoret tarvitsevatkin tukea, kontrollia ja ohjausta näissä asioissa niin vanhemmiltaan kuin myös muilta aikuisilta, kuten opettajilta.